Információk és jelentkezés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ingatlankezelő tanfolyam

MUNKATERÜLET, MUNKAKÖR LEÍRÁSA

Az ingatlankezelő megbízási szerződés alapján, az ingatlan jellemzőinek ismeretében -gazdasági elemzés alapján – tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, valamint ingatlanbefektetési tanácsokat ad. Az ingatlankezelő több tudományterületet érintő interdiszciplináris feladatai keretében ellátja egy ingatlan funkcionálisan meghatározott hasznosítási, üzemeltetési és felügyeleti feladatait. A különböző funkciójú ingatlanokhoz (irodaház, üzemcsarnok, lakóház, vegyes funkció stb.) kapcsolódó speciális jogi környezetet, valamint a tulajdonosi igényeket figyelembe véve önállóan megszervezi az ingatlan problémamentes, üzemszerű, költséghatékony működésének feltételeit.
Az ingatlankezelő javaslatot készít a tervszerű műszaki karbantartás folyamatára, valamint a felújítási munkálatokra; megszervezi az ezek elvégzéséhez szükséges feladatokat, együttműködik a végrehajtást végző partnerekkel és felügyeli azok munkáját  /  kidolgozza és működteti az ingatlan műszaki felügyeleti rendszerét  /  felelős az ingatlan vagyonvédelmi rendszerének működéséért, az élet-, tűz- és vagyonvédelem megszervezéséért és biztosításáért  /  kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és hatóságokkal  /  tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, ingatlanbefektetési tanácsokat ad  /  segíti az épület tulajdonosát a pénzügyi és vagyonkezelési céljai elérésében  /  közreműködik a bérlői portfólió összeállításában, a piaci szegmentálásban, bérlőmegtartási és vonzási stratégiákat dolgoz ki  /  tervezi és irányítja az ingatlan gazdálkodását  /  elszámolásokat és riportokat készít a gazdálkodás jellemzőiről  /  követi a jogszabályi változásokat és figyelemmel kíséri a műszaki (építészeti, épületgépészeti, környezetvédelmi) fejlődést.

KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

érettségi végzettség

 

SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG

Társasházkezelő szakképesítés

 

MEGSZEREZHETŐ DOKUMENTUM TÍPUSA

Képesítő bizonyítvány

TERVEZETT IDŐTARTAM

240 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított Tanúsítvány.

A képesítő vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó a vizsgázó által elkészített Záródolgozat.

VIZSGA RÉSZEI

Írásbeli vizsga:

Ingatlankezelés alapjai írásbeli vizsga

Projektfeladat: Ingatlankezelés alapjai záródolgozat és prezentáció 
 
 

„Államilag elismert tanúsítványt nyújtó részszakmára felkészítő képzés!
A tanfolyamokat megfelelő létszám esetén indítjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk!

A képzés sikeres elvégzéséről kiadott tanúsítvány: 
 
A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítését a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kiállított tanúsítvánnyal igazolja. A kiadott tanúsítvány segítségével lehet szakmai vizsgára jelentkezni akkreditált vizsgaközpontba. 
A cégünk által képzett hallgatók szakmai vizsgájának csoportos megszervezését biztosítjuk, a vizsgát a képzésben részt vevő tanárok segítségével bonyolítjuk. 
A sikeres vizsga után államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványt szereznek hallgatóink!