Információk és jelentkezés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam

A képzésre a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tanfolyamok online, vagy tantermi oktatás keretében is elvégezhetőek.
A KÉPZÉS ÁRA : ??.000 FT  
HELYETT MOST CSAK ??.000 Ft., vagy 3 X ??.000 Ft,
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS BIZTOSÍTOTT
(A képzés ára tartalmazza a tanfolyam, a szakmai gyakorlat, a tananyagok teljes költségét, de nem tartalmazza a szakmai vizsgadíj költségét)
A felnőttképzési tevékenység engedély száma: E/2022/000034

pexels-energepiccom-313691 (1)

MUNKATERÜLET, MUNKAKÖR LEÍRÁSA

Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. 

Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. A megbízási feladatait, valamint azok teljesítését és eredményét teljeskörűen dokumentálja. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

érettségi végzettség

SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG

52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés, vagy
04164 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés

MEGSZEREZHETŐ DOKUMENTUM TÍPUSA

Képesítő bizonyítvány

TERVEZETT IDŐTARTAM

240 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Amennyiben a képzésre jelentkező rendelkezik magyar vagy európai uniós felsőoktatási intézmény által kiadott másoddiplomás ingatlanszakértő szakmérnök, ingatlanszakértő szakközgazdász, ingatlanmenedzser szakközgazdász, ingatlanmenedzser specialista szakirányú felsőfokú végzettséggel, a képző intézmény által kiállított bizonyítvány bemutatásával a képzésen való részvétel alól mentesítését kérheti, a képesítő vizsgák alól azonban felmentés nem adható.

VIZSGA RÉSZEI

Írásbeli vizsga: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő írásbeli vizsga

Projektfeladat: Ingatlan-értékbecslési riport készítése és az ahhoz kapcsolódó szóbeli kérdések megválaszolása

„Államilag elismert tanúsítványt nyújtó részszakmára felkészítő képzés!
A tanfolyamokat megfelelő létszám esetén indítjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk!

A képzés sikeres elvégzéséről kiadott tanúsítvány: 
 
A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítését a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kiállított tanúsítvánnyal igazolja. A kiadott tanúsítvány segítségével lehet szakmai vizsgára jelentkezni akkreditált vizsgaközpontba. 
A cégünk által képzett hallgatók szakmai vizsgájának csoportos megszervezését biztosítjuk, a vizsgát a képzésben részt vevő tanárok segítségével bonyolítjuk. 
A sikeres vizsga után államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványt szereznek hallgatóink!