Információk és jelentkezés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Társasházkezelő tanfolyam
04134002

A képzésre a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tanfolyamok online, vagy tantermi oktatás keretében is elvégezhetőek.
A KÉPZÉS ÁRA : 220.000 FT, vagy 3 X 75.000 Ft.
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS BIZTOSÍTOTT
(A képzés ára tartalmazza a tanfolyam, a szakmai gyakorlat, a tananyagok teljes költségét, de nem tartalmazza a szakmai vizsgadíj költségét)
A felnőttképzési tevékenység engedély száma: E/2022/000034

pexels-timur-saglambilek-87223

MUNKATERÜLET, MUNKAKÖR LEÍRÁSA

A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgozik ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

A TÁRSASHÁZKEZELŐ:

hasznosítási tervet dolgozik ki a társasház számára, gazdasági elemzést készít / igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket – társasházat érintő – ügyek intézéséhez, megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához / javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára / beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről / megtakarítási javaslatot készít / közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi / a társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra / munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt / pályázatokat készít / előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint / megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását / kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel / a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli, társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja / a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát / a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.

KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

érettségi végzettség

MEGSZEREZHETŐ DOKUMENTUM TÍPUSA

Képesítő bizonyítvány

TERVEZETT IDŐTARTAM

240 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

VIZSGA RÉSZEI

Írásbeli vizsga: Társasházkezelő írásbeli vizsga

Projektfeladat: Társasházkezelő kezelési terv

A vizsgázó bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

 
 

„Államilag elismert tanúsítványt nyújtó részszakmára felkészítő képzés!
A tanfolyamokat megfelelő létszám esetén indítjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk!

A képzés sikeres elvégzéséről kiadott tanúsítvány: 
 
A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítését a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kiállított tanúsítvánnyal igazolja. A kiadott tanúsítvány segítségével lehet szakmai vizsgára jelentkezni akkreditált vizsgaközpontba. 
A cégünk által képzett hallgatók szakmai vizsgájának csoportos megszervezését biztosítjuk, a vizsgát a képzésben részt vevő tanárok segítségével bonyolítjuk. 
A sikeres vizsga után államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványt szereznek hallgatóink!